Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29.06.2020

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29.06.2020
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ 29.06.2020
Thời KB ôn tập --- chi tiết
Từ lớp 10A1 đến lớp 10A4---- chi tiết
Từ lớp 10A5 đến lớp 11A2 -- chi tiết
Từ lớp 11A3 đến lớp 11A8-- chi tiết


 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG 29.06.2020--CHI TIẾT

 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Trường THPT Ba Tơ