Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22.6.2020

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22.6.2020
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22.6.2020
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
(Áp dụng từ ngày 22.6.2020)
Lớp 10A1  đến lớp 10A4 -----------Chi tiết tải về
Lớp 10A5  đến lớp 11A2 -----------Chi tiết tải về
Lớp 11A3  đến lớp 11A8 -----------Chi tiết tải về
Lớp 12A1  đến lớp 12A6 ---------- Chi tiết tải về

 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
(Áp dụng từ ngày 22.6.2020)
Chi tiết tải về

 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Trường THPT Ba Tơ