Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28.9.2020

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28.9.2020

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28.9.2020

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28.9.2020

              THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
                       (Áp dụng từ ngày 28.9.2020
)
 

Lớp 10A1 ---> 10A4                                Xem chi tiết
Lớp 10A5 ---> 11A2                                Xem chi tiết
Lớp 11A3 ---> 12A1                                Xem chi tiết
Lớp 12A2 ---> 12A7                                Xem chi tiết


           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU                   
                       (Áp dụng từ ngày 28.9.2020
)

Xem chi tiết

 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Trường THPT Ba Tơ