Quy định mới về lương giáo viên THPT

Quy định mới về lương giáo viên THPT
Đối tượng giáo viên THPT
GD&TĐ - Theo quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, mức lương của giáo viên THPT sẽ tương ứng với 3 hạng chức danh nghề nghiệp.

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78);

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,38);

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cụ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.

Việc thăng hạng viên chức giáo viên THPT được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh giáo viên THPT theo quy định và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn.

Quy định có hiệu lực từ ngày 3/11/2015.

Tác giả bài viết: Lập Phương

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn